ארועים וסדנאות

על קשרים נסתרים הנחשפים אט אט - מה בין מפרק הלסת לקרקעית האגן?

מועד האירוע: 
ארצי-פדן מירה

מתח מצטבר בגופינו באופנים שונים.

קשרים עצביים משפיעים על איברים מרוחקים

אך קשורים זה בזה