גואטה יעל

גואטה יעל

חספין, רמת הגולן
חספין, רמת הגולן
חספין

חיזוק הפראנה- כוח החיים דרך זרימת הדם לאגן

חיזוק הפראנה- כוח החיים דרך זרימת הדם לאגן
...

מערכת ההובלה היא מערכת שתפקידה לספק לכל התאים החיים בגוף את כל צורכי הקיום שלהם, באמצעות הדם. היא משמשת כמערכת של "ייבוא" ו"ייצוא" לתאים ומתווכת בין מערכות הגוף השונות. אורכם הכולל של כלי הדם בגופו של אדם יחיד הוא כ 100,000- ק"מ. מערכת ההובלה מורכבת מהלב, כלי הדם והדם הנוזל בהם.