שרף סמדר

שרף סמדר

קיבוץ בית ניר
קיבוץ בית ניר

המילים רוצות לתאר את הצבע שעלה את הריח את התנועה שבאה

קיבוץ בית ניר