הררי קיידי

הררי קיידי

ירושלים
ירושלים
ירושלים

תרגול מאזן

תרגול מאזן
...

כמו הגאות והשפל וכמו השינוי בצורת הירח במהלך החודש כך גם מתרחש המחזור החודשי הנשי . בתנועה מעגלית שהיא בעלת אופי משתנה אך קבוע נשים חוות שינויים רגשיים וגופניים בכל חודש. ממצב שבו האישה מרגישה אנרגטית ופתוחה לעולם ועד למצב של התכנסות והתבוננות פנימה, כל זה נמצא במחזור החודשי הנשי וכל אישה מרגע קבלת הווסת הראשונה שלה חווה על עצמה את מהות השינוי כגורם הכי קבוע בחייה