באשחר שבגליל - תרגולי יוגה נשית עם גיל פיש ברזילי

 

 

ביישוב אשחר שבגליל